Prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere modificarea legislației aplicabile în domeniu și intrarea în vigoare a Regulamentului (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 (GDPR), am actualizat politicile noastre cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

S.C. MEDIAND SOFT SRL (tenisdecamp.ro) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 35458.

Datele prelucrate

Societatea MEDIAND SOFT SRL va prelucra prin intermediul siteului tenisdecamp.ro următoarele date cu caracter personal:
– nume si prenume
– data nasterii
– sex
– fotografie profil
– informatii de contact precum orasul de resedinta si adresa de email
– informatii cu caracter specific jocului de tenis precum nivelul de joc, preferinte si interese personale legate de acest sport

Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:
– colectate si prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
– colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
– exacte și, dacă este cazul, actualizate;
– stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

Scopul colectării datelor

Scopul colectarii datelor in cadrul siteului tenisdecamp.ro este de:
– inscriere a jucatorilor amatori de tenis in cadrul comunitatii virtuale a pasionatilor de tenis;
– gestionarea profilului propriu;
– crearea de filtre de cautare si facilitati de comunicare intre membrii siteului;
– postarea de comentarii la stirile publicate zilnic;
– abonarea la newsletter.

Garanţii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor.

tenisdecamp.ro nu oferă, vinde şi nu furnizează niciunei terţe persoane vreuna dintre datele personale furnizate de către dvs. pe parcursul vizitelor website-ului.

Informarea persoanei vizate

Societatea SC MEDIAND SOFT SRL ii va aduce la cunoştinţă persoanei vizate:
– identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
– scopul în care se face prelucrarea datelor;
– informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
– orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată.

Dreptul de acces

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. SC MEDIAND SOFT SRL este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere, într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă, informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

Persoana vizată poate solicita de la SC MEDIAND SOFT SRL informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

SC MEDIAND SOFT SRL este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC MEDIAND SOFT SRL, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta SC MEDIAND SOFT SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

SC MEDIAND SOFT SRL este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.